NederlandsEnglishReggi Scherpbier zelfportret, aangekocht het door Gemeentearchief Delft. (Selfportrait Reggi Scherpbier)

Reggi Scherpbier, kunstschilder / artist 1910 - 1991

    Hij leefde om te schilderen en schilderde om te leven
    Reggi lived to paint and painted to live